מסגרת לתמונה על סטנד

מסגרת לתמונה על סטנד

מסגרת לתמונה על סטנד ZA 2091

4X"6"

41.85