אופס-מחזיק לתג עובד עם שרוך משיכה קפיצי

אופס-מחזיק לתג עובד עם שרוך משיכה קפיצי KR6450 / MV1245 / W - GT0050

1.50