איי.די - תג שם PVC

איי.די - תג שם PVC KR6432

תג PVC 10 X 15 ס”מ

1.10