זמירות שבת דגם ירושלים

זמירות שבת מהודר כריכה עם הטבעות והשבחות

זמירות שבת דגם ירושלים SIM6601

6.60